Apie mus

“Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę”.

Taip pasakė pirmasis žinomas Didžiosios Lietuvos rašytojas Mikalojus Daukša. Nors rašyti dar 1599 metais, šie žodžiai yra ypač reikšmingi mums, gyvenantiems toli nuo Tėvynės.

Daukšos mintys ir žodžiai yra mums labai naudingi šiandien, nes paskatina mus uoliau įgyvendinti bendrus tautinius tikslus ir išlaikyti lietuvių kalbą. Būtina stengtis visada ją naudoti šeimoje, lietuviškose organizacijose bei susibūrimuose, dalyvaujant lietuviškuose renginiuose ir išlaikant lietuviškas tradicijas.

Nepolitinė,ne pelno siekianti, laisvanoriška organizacija Lietuvių Bendruomenė Oppland ir Hedmark (toliau LBOH) (norvegiškai – Litauisk Forening Innlandet, angliškai – Lithuanian Community in Oppland and Hedmark ) įkurta pagal Norvegijos Karalystės įstatymus steigiamojo susirinkimo metu 2014 m. sausio mėn. 18 dieną.

Pagrindinis LBOH valdymo organas yra LBOH valdyba, kuri renkama LBOH narių susirinkimo metu.

LBOH pagrindiniai tikslai yra:

1. Išlaikyti ir puoselėti Norvegijoje, Oppland ir Hedmark, gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę.

2. Rengti renginius, švęsti tautines bei valstybines šventes, puoselėti lietuviškas tradicijas, gimtosios kalbos išsaugojimas, lietuviškos kultūros bei tautinės tapatybės palaikymas.

3. Supažindinti su lietuvių papročiais ir tradicijomis vietinius gyventojus.

4. Supažindinti lietuvius su Norvegijos kultūra, vietiniais papročiais, tradicijomis, įstatymais, geografiniais šalies ypatumais.

5. Supažindinti su šiuolaikine Lietuvos kultūra ir kurti teigiamą lietuvių ir Lietuvos įvaizdį.

6. Rengti labdaringus renginius bei koordinuoti kitą labdaringą veiklą.

7. Ieškoti ir bendradarbiauti su rėmėjais, priimti rėmimo lėšas.

8. Teikti būtiną informaciją apie LBOH veiklą visuomenei ir įvairioms institucijoms.

9. Bendradarbiauti su kitomis lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis Norvegijos Karalystėje ir už jos ribų.

Kiekvienais metais LBOH kvies į pagrindinių tradicinių lietuviškų švenčių – Velykų, Joninių, Kalėdų, Užgavėnių – renginius.

Dažnam kyla klausimas: Kas organizuoja bendruomenės veiklą? Bendruomenės veiklą organizuoja penkių narių valdyba ir bendruomenės nariai. Visgi vienas dažniausiai užduodamų klausimų yra: Ką bendruomenė duos man?Bendruomenė niekam nieko duoti negali. Bendruomenė neegzistuoja pati sau be jos narių. Mes patys kuriame bendruomenę. Mes patys duodame kažką vieni kitiems. Vieni atsineša idėjų, kiti gali padėti jas įgyvendinti, treti pasidalina savo žiniomis ir patirtimi įvairiais gyvenimo klausimais. Visi, dalyvaudami bendruomenės veikloje, padaro ją įvairesnę ir turtingesnę. Laukiame naujų narių – visų, turinčių idėjų, norinčių paįvairinti savo ir kitų laisvalaikį, norinčių paprasčiausiai dalyvauti renginiuose. Visi puikiai žinome, kad renginiai kainuoja ir iš dangaus pinigai nekrenta niekam. Visi bendruomenės renginiai finansuojami iš nario mokesčio. Kiekvienas naujas narys savo asmeninėmis pastangomis, laiku bei kukliu įnašu prisideda prie renginių kokybės ir kiekybės.

Tik bendruomenės narių dėka, mes galime vykdyti įvairią visuomeninę ir kultūrinę veiklą, svarbią kiekvienam mylinčiam Lietuvą.

Turite idėjų, norite tapti bendruomenės nariais ir prisidėti prie bendruomenės veiklos ? Tiesiog prisijunkite prie mūsų!